• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 620/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
Ngày quyết định 25/03/2019
Lĩnh vực Y tế
File đính kèm: