• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 477/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
Ngày quyết định 12/03/2019
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
File đính kèm: