• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 866/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày quyết định 11/03/2019
Lĩnh vực Hộ tịch
File đính kèm: