• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 648/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày quyết định 11/03/2019
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
File đính kèm: