• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 384/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; được thay thế; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang
Ngày quyết định 07/03/2019
Lĩnh vực Công thương
File đính kèm: