• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 371/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp, lĩnh vực thủy lợi, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
Ngày quyết định 05/03/2019
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
File đính kèm: