• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 490/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày quyết định 28/02/2019
Lĩnh vực Thủy sản
File đính kèm: