• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 352/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Ngày quyết định 28/02/2019
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
File đính kèm: