• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 375/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
Ngày quyết định 31/01/2019
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
File đính kèm: