• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 341/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày quyết định 30/01/2019
Lĩnh vực Thủy lợi
File đính kèm: