• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 466/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thể dục thể thao và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
Ngày quyết định 30/01/2019
Lĩnh vực Du lịch, Thể dục thể thao
File đính kèm: