• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 278/QĐ-UBND
Trích yếu V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày quyết định 30/01/2019
Lĩnh vực Du lịch, Thể dục thể thao
File đính kèm: