• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 84/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Ngày quyết định 09/01/2019
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File đính kèm: