• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 4581/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Ngày quyết định 27/12/2018
Lĩnh vực Đất đai
File đính kèm: