• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 47/QĐ-UBND
Trích yếu V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày quyết định 08/01/2019
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp, Việc làm
File đính kèm: