• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 03/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày quyết định 08/01/2019
Lĩnh vực Văn hóa
File đính kèm: