• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 4257 /QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai
Ngày quyết định 25/12/2018
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
File đính kèm: