• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 4233/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
Ngày quyết định 04/12/2018
Lĩnh vực Giám định y khoa
File đính kèm: