• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 2736/QĐ-UBND
Trích yếu V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày quyết định 04/12/2018
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
File đính kèm: