• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định Số: 4462/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
Ngày quyết định 04/12/2018
Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải
File đính kèm: