• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3839/QĐ-UBND_2018
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa cơ sở, thể dục, thể thao và mua bán hàng hóa quốc tế liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
Ngày quyết định 04/12/2018
Lĩnh vực Mua bán hàng hóa quốc tế liên quan đến văn hóa, thể thao và du lịch, Thể dục thể thao, Văn hóa cơ sở
File đính kèm: