• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3165/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Ngày quyết định 04/12/2018
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
File đính kèm: