• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1963/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 03/12/2018
Lĩnh vực Đăng kiểm
File đính kèm: