• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3664/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên
Ngày quyết định 03/12/2018
Lĩnh vực Giao Thông Vận Tải
File đính kèm: