• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3391/QĐ-UBND
Trích yếu V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
Ngày quyết định 07/11/2018
Lĩnh vực Quản lý giá
File đính kèm: