• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1856/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 07/11/2018
Lĩnh vực Đường thủy nội địa
File đính kèm: