• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1854/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
Ngày quyết định 07/11/2018
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
File đính kèm: