• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định Số: 4117/QĐ-BVHTTDL
Trích yếu QĐ công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo NĐ 142/2018/NĐ-CP Cục Di sản Văn hóa
Ngày quyết định 07/11/2018
Lĩnh vực Di sản văn hóa
File đính kèm: