• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3174/QĐ-UBND
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày quyết định 06/11/2018
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
File đính kèm: