• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 3173/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ngày quyết định 06/11/2018
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
File đính kèm: