• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 1958/QĐ-UBND
Trích yếu DANH MỤC Thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội
Ngày quyết định 08/08/2019
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
File đính kèm: