• Thông tin quyết định công bố
  • Thủ tục hành chính kèm theo
Số quyết định 936/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Ngày quyết định 09/04/2018
Lĩnh vực Tôn giáo
File đính kèm: