• Tìm thấy 3944 quyết định công bố
 • 3034/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

  20/11/2018

  Cần Thơ

 • 2992/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  19/11/2018

  Cần Thơ

 • 3519/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên

  19/11/2018

  Thái Nguyên

 • 3520/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

  19/11/2018

  Thái Nguyên

 • 3521/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên

  19/11/2018

  Thái Nguyên

 • 3721/QĐ-UBND

  về việc công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai

  19/11/2018

  Lào Cai

 • 2993/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

  19/11/2018

  Cần Thơ

 • 4587/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

  19/11/2018

  Thanh Hóa

 • 2377/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng

  19/11/2018

  Lâm Đồng

 • 1793/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

  15/11/2018

  Bắc Giang

 • 3495/QĐ-UBND

  QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

  15/11/2018

  Thái Nguyên

 • 2766/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

  15/11/2018

  Hưng Yên

 • 2282/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới TTHC trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

  15/11/2018

  Trà Vinh

 • 3281/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3282/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3283/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3284/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 3285/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/11/2018

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 1080/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Điện Biên

  15/11/2018

  Điện Biên

 • 2402/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành; 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

  14/11/2018

  Bến Tre