• Tìm thấy 4368 quyết định công bố
 • 4581/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  27/12/2019

  Quảng Bình

 • 4257 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

  25/12/2019

  Lào Cai

 • 20/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  14/01/2019

  Lai Châu

 • 46/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

  14/01/2019

  Cà Mau

 • 47/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  14/01/2019

  Cà Mau

 • 48/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

  14/01/2019

  Cà Mau

 • 21/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới; Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ/hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  14/01/2019

  Lai Châu

 • 90/QĐ-BGDĐT

  về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  11/01/2019

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • 40/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  11/01/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 95 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai

  11/01/2019

  Lào Cai

 • 73/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên

  10/01/2019

  Thái Nguyên

 • 54/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương bình và Xã hội tỉnh Bến Tre

  10/01/2019

  Bến Tre

 • 85/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

  09/01/2019

  Cần Thơ

 • 84/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

  09/01/2019

  Bình Thuận

 • 82/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết cả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  09/01/2019

  Khánh Hòa

 • 83/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết cùa Ủy ban nhân dân cấp xã

  09/01/2019

  Khánh Hòa

 • 83/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh

  09/01/2019

  Bình Thuận

 • 03/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

  08/01/2019

  Trà Vinh

 • 47/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  08/01/2019

  Nam Định

 • 105/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thủy lợi, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

  07/01/2019

  Thanh Hóa