• Tìm thấy 5802 quyết định công bố
 • 3892/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  19/07/2019

  Hà Nội

 • 1739/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

  19/07/2019

  Cần Thơ

 • 1153/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực người có công thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

  17/07/2019

  Bắc Giang

 • 1953/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

  17/07/2019

  Sóc Trăng

 • 2428/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

  17/07/2019

  Hải Dương

 • 1331/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  17/07/2019

  Trà Vinh

 • 1332/QD9-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

  17/07/2019

  Trà Vinh

 • 1759

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực đo đạc bản đồ, môi trường; danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực môi trường khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

  17/07/2019

  Sơn La

 • 1741 /QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

  16/07/2019

  Sơn La

 • 2253/QĐ-UBND_2019

  Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  16/07/2019

  Tiền Giang

 • 1678/QĐ-UBND

  về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  16/07/2019

  Cần Thơ

 • 1318/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  16/07/2019

  Bình Phước

 • 1462/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính tại Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 07/7/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

  16/07/2019

  Bình Phước

 • 1116/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước

  16/07/2019

  Bình Phước

 • 1713/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc

  16/07/2019

  Vĩnh Phúc

 • 1945/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

  16/07/2019

  Sóc Trăng

 • 1170/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  15/07/2019

  Cà Mau

 • 1785/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/07/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 1796/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh, Phòng chống HIV/AIDS và Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  15/07/2019

  Bà Rịa – Vũng Tàu

 • 2328/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

  15/07/2019

  Khánh Hòa