• Tìm thấy 2808 quyết định công bố
 • 2304

  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xă tỉnh Ninh thuận

  04/12/2018

  Ninh Thuận

 • 3648/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội

  18/07/2018

  Hà Nội

 • 1620/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  17/07/2018

  Vĩnh Phúc

 • 1607/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  17/07/2018

  Kiên Giang

 • 1158/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

  17/07/2018

  Bắc Ninh

 • 1397/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  16/07/2018

  Phú Yên

 • 1396/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường sắt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Yên

  16/07/2018

  Phú Yên

 • 1419/QĐ-UBND

  Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  16/07/2018

  Lâm Đồng

 • Quyết định số 1500/QĐ-UBND 16/7/2018

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

  16/07/2018

  Hà Giang

 • 1425/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh

  16/07/2018

  Trà Vinh

 • 1426/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

  16/07/2018

  Trà Vinh

 • 1427/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  16/07/2018

  Trà Vinh

 • 1428/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh

  16/07/2018

  Trà Vinh

 • 1429/QĐ-UBND

  Về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

  16/07/2018

  Trà Vinh

 • 358/QĐ-UBND

  Về việc công bố TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở công thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  16/07/2018

  Kon Tum

 • 1115/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  13/07/2018

  Cà Mau

 • 1390/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành trong lĩnh vực Điện, Quản lý cạnh tranh, An toàn thực phẩm và Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

  13/07/2018

  Phú Yên

 • 1401/QĐ-UBND

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung, danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  13/07/2018

  Lâm Đồng

 • 562/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên

  13/07/2018

  Điện Biên

 • 1104/QĐ-UBND

  Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  12/07/2018

  Cà Mau