• Tìm thấy 6168 quyết định công bố
 • 1589/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xử lý đơn và Tiếp công dân áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  19/09/2019

  Cà Mau

 • 1590/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xử lý đơn và Tiếp công dân áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  19/09/2019

  Cà Mau

 • 1591/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Xử lý đơn và Tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau

  19/09/2019

  Cà Mau

 • 2713/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  19/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2898/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

  18/09/2019

  Lào Cai

 • 1583/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

  18/09/2019

  Cà Mau

 • 2937/QĐ-UBND _2019

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

  17/09/2019

  Tiền Giang

 • 2685/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng

  17/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2686/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  17/09/2019

  Sóc Trăng

 • 2224/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  17/09/2019

  Cần Thơ

 • 2664/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Thú ý thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

  16/09/2019

  Sóc Trăng

 • 1440/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

  16/09/2019

  Phú Yên

 • 1923/QĐ-UBND

  về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam

  16/09/2019

  Hà Nam

 • 1538/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  13/09/2019

  Cà Mau

 • 1552/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

  13/09/2019

  Cà Mau

 • 1551/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  13/09/2019

  Cà Mau

 • 693/QD-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  13/09/2019

  Kon Tum

 • 3214 /QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương

  13/09/2019

  Hải Dương

 • 3216/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  13/09/2019

  Hải Dương

 • 3233/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao, lĩnh vực karaoke, vũ trường và danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  13/09/2019

  Hải Dương