• Tìm thấy 6571 quyết định công bố
 • 3942/QĐ-UBND

  Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định

  30/11/2019

  Bình Định

 • 4915/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

  20/11/2019

  Thanh Hóa

 • 4916/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  20/11/2019

  Thanh Hóa

 • 4896/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  19/11/2019

  Thanh Hóa

 • 4796/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

  15/11/2019

  Thanh Hóa

 • 1993/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

  11/11/2019

  Cà Mau

 • Số 2258/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ của ngành Lao động TBXH áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  08/11/2019

  Hà Giang

 • 2859/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  08/11/2019

  Bình Thuận

 • 3357/QĐ-BCT

  Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

  08/11/2019

  Bộ Công thương

 • 1986/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  07/11/2019

  Cà Mau

 • 1969/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  07/11/2019

  Cà Mau

 • 2199/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

  07/11/2019

  Bắc Kạn

 • 2245/QĐ-UBND

  Công bố danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung và bị bãi bỏ của ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà GIang

  07/11/2019

  Hà Giang

 • 1960/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

  05/11/2019

  Cà Mau

 • 1953/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

  04/11/2019

  Cà Mau

 • 1951/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau

  04/11/2019

  Cà Mau

 • 4541/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa

  01/11/2019

  Thanh Hóa

 • 1915/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

  31/10/2019

  Cà Mau

 • 1931/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

  31/10/2019

  Cà Mau

 • Quyết định số 2290/QĐ-UBND

  Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng

  31/10/2019

  Trà Vinh