• Tìm thấy 3384 quyết định công bố
 • 3600/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

  24/09/2018

  Thanh Hóa

 • 2067/QĐ-UBND

  V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

  24/09/2018

  Nam Định

 • 1455/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  21/09/2018

  Bắc Giang

 • 3588/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bưu chính; Xuất bản, in, phát hành; Báo chí; Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

  21/09/2018

  Thanh Hóa

 • 1547/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  21/09/2018

  Cà Mau

 • 1548/QĐ-UBND

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

  21/09/2018

  Cà Mau

 • 5021/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giám định y khoa, y tế dự phòng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế thành phố Hà Nội

  21/09/2018

  Hà Nội

 • 3587/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  21/09/2018

  Thanh Hóa

 • 3586/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

  21/09/2018

  Thanh Hóa

 • 1852/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

  21/09/2018

  Phú Yên

 • 1864/QĐ-UBND

  Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  21/09/2018

  Phú Yên

 • 1151/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lai Châu

  21/09/2018

  Lai Châu

 • 1152/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

  21/09/2018

  Lai Châu

 • 1587/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao, lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn

  21/09/2018

  Bắc Kạn

 • 2164/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

  20/09/2018

  Quảng Trị

 • 2388/QĐ-UBND

  V ề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệ p và Phát triển nông thôn

  20/09/2018

  Cần Thơ

 • 1541/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

  20/09/2018

  Ninh Thuận

 • 1425/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

  19/09/2018

  Bắc Giang

 • 1702/QĐ-UBND

  Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Thủy sản; Thú y; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bạc Liêu

  19/09/2018

  Bạc Liêu

 • 3204/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

  19/09/2018

  Bình Định